Οδηγός εισαγωγής υποτίτλων σε DVDR

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Οδηγός εισαγωγής υποτίτλων σε DVDR

gaurakos
Administrator

Τα προγράμματα που θα χρειαστούμε είναι το DVD Lab pro
Για την εισαγωγή των υποτίτλων. Και το Alcohol ή Clone DVD Image πχ Για να κάνουμε mount την ταινία.

1. Φτιάχνουμε 3 φακέλους (Φάκελος 01, Φάκελος 02, Φάκελος 03)
2. Κάνουμε την ταινία iso (π.χ. με το DVD Shrink)
3. Το iso το κάνουμε mount σε εικονικό drive (π.χ. με Alcohol ή Clone DVD Image κ.τ.λ.)
4. Ανοίγουμε το DVD Decrypter στο source ορίζουμε το εικονικό drive και πατάμε =>mode =>ifo5. Στην δεξιά πλευρά επιλέγουμε stream processing και τικάρουμε το enable stream processing
6. Μας βγάζει κάποιες σειρές με τους ήχους, το video και τους υπότιτλους.   Τικάρουμε το video (π.χ. 0x0 - Video - 720x576(PAL)/16:9) και έναν ήχο (π.χ. 0x89 - Audio – AC3/6ch/English)
7. Αριστερό κλικ στo video (να γίνει η σειρά μπλε) και πατάμε από κάτω demux, το ίδιο ακριβώς              και στον ήχο.8. Επιλέγουμε τον Φάκελο 01 για να αποθηκευτεί η ταινία και πατάμε το μεγάλο κουμπί DVD to HDD για να ξεκινήσει η διαδικασία.9. Ανοίγουμε το DVD Lab pro και επιλέγουμε Pal ή NTSC (ανάλογα με την ταινία) και simple (movie only)10.Στην μέση περίπου του DVD Lab Pro και αριστερά πατάμε το κουμπάκι import files (δεν το γράφει, έχει σύμβολο ανοιχτό φακελάκι)
11.Επιλέγουμε τα αρχεία video και ήχου που έχουμε κάνει demux με το DVD Decrypter (διπλοκλικάρωντας τα το καθένα ξεχωριστά)12.Κλικάρουμε πάνω στο video μία με αριστερό και μία με δεξί και επιλέγουμε insert to project (το ίδιο και στον ήχο)14.Δεξί κλικ στο chapters και επιλέγουμε chapters=> import chapters και πάμε στον Φάκελο 01 και επιλέγουμε το txt chapter information.Mετά πατάμε proseed15.Πατάμε OK σε ότι βγάλει μετά και περιμένουμε να οριστούν τα κεφάλαια
16.Πατάμε στο Sub1 και εμφανίζεται ένα νέο παράθυρο στο οποίο πρώτα επιλέγουμε greek17.Πάταμε το import και διπλοκλικάρουμε στον υπότιτλο που έχουμε ετοιμάσει18.Στο κάτω μέρος επιλέγουμε thick outline, πατάμε select  font και επιλέγουμε μέγεθος 18 ή 2019.Μετά πατάμε generate subtitles και OK σε ότι άλλο βγάλει20.Αφου τελειώσει πατάμε project=>compile dvd, μας βγάζει ένα νέο παράθυρο όπου πάνω πάνω ορίζουμε τον Φάκελο 02 σαν φάκελο αποθήκευσης και πατάμε OK21.Αφού τελειώσει ανοίγουμε την ταινία στον Φάκελο 02 με DVD Shrink για να δούμε ότι είναι εντάξει  ήχος και υπότιτλοι και την περνάμε  στο Φάκελο 03
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Δημιουργός : Rory13