Οδηγός BRRip Mε το MeGUI

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Οδηγός BRRip Mε το MeGUI

gaurakos
Administrator
This post was updated on .
Ο οδηγός αφορά κυρίως BRrips.
Tα προγράμματα που θα χρειαστείτε είναι:

meGUI: http://sourceforge.net/projects/megui/

tsMuxeR: http://www.videohelp.com/tools?d=tsMuxeR_1.10.6.zip

AviSynth: http://www.free-codecs.com/download/AviSynth.htm

Microsoft .NET Framework Version 2.0 :    
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=0856eacb-4362-4b0d-8edd-aab15c5e04f5&displaylang=enΔημιουργός : Άγνωστος